Тестови задачи и упражнения за 4. клас

 
Автор: Румяна Танкова
228 страници
Размери: 21/29 см
ISBN: 978-954-01-1822-2

Помагалото осигурява:

За учениците
• Самопроверка на знанията по темите от съответните учебни предмети.
• Проверка за покриване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап чрез обобщителни варианти за годишен преговор.
• Самооценка на знанията по съответните учебни предмети чрез дадените отговори на тестови задачи.

За учителите
• Улесняване и разнообразяване на работата за контрол и проверка на постигнатите резултати от учениците след всяка изучена тема.
• Анализиране на типични грешки и пропуски в знанията и възможност за прилагане на индивидуален подход към всяко дете.
• Проверка на уменията на учениците за творческо прилагане на знанията чрез упражнения в рубриката "Какво още трябва да знам и да мога".

За родителите
• Възможност сами и за кратко време да получат реална представа за степента на подготовка на ученика.

Авторите са утвърдени специалисти по методика на преподаването. Участвали са в написването на учебници и учебни помагала за 1.-4. клас.

 
Споделете

Мнения и рецензии

Все още няма въведени мнения или рецензии.
 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

12,00 лв.

Купи по интернет от: