Тетрадка за самостоятелна работа по човекът и обществото за 4. клас

 
Автори: Мария Босева, Магдалена Димитрова
26 страници
Размери: 17х24 см
ISBN: 978-954-01-1774-4

Oдобрение от МОН:
заповед № РД 09-1513/05.08.2005г.

Помагалото предлага шест самостоятелни работи, в които е обхванато цялото учебно съдържание по предмета. Всяка от тях е разработена в два варианта - за първа и втора група.
Разнообразните тестови задачи улесняват учителя при текущия контрол, уроците за преговор и възлагането на домашна работа.
Самостоятелната работа с тетрадката дава възможност да се определи равнището на подготовка на децата и готовността им за външно оценяване.

 
Споделете

Мнения и рецензии

Все още няма въведени мнения или рецензии.
 
Име:*

Фамилия:*

Населено място:*

Училище:

e-mail:*

3,90 лв.

Купи по интернет от: