За учебната 2009/2010

Уважаеми директори! Уважаеми учители!

Издателство „Просвета“ ви предлага пълни учебни комплекти за подготвителните групи в детските градини и за класовете от 1. до 7. за учебната 2009/2010 година. За подготвителна група/клас предоставяме и пет нови помагала, които разширяват и обогатяват програмната ни система „Ръка за ръка“. Към учебните комплекти от 1. до 7. клас сме подготвили много и разнообразни помагала, които можете да видите в каталога ни.

По всички въпроси, свързани със заявките и доставките на учебници и учебни помагала, се обръщайте към представителите на нашата Национална информационна мрежа.

Като ви благодарим за дългогодишното сътрудничество, ви пожелаваме спорна и успешна работа за родното образование.

 

При получаване на заявките в срока, определен в писмата до вас, издателството има готовност да сключи договора за доставка съобразно с графика на МОН и гарантира изпълнението му до 5 септември 2009 г.


Адрес за изпращане на заявки:

Издателство „Просвета – София“ АД

Национална информационна мрежа

София 1618, кв. Овча купел, ул. „Земеделска“ № 2
Тел.: 02/818 20 10; 02/818 20 25; 02/818 20 20
Факс: 02/818 20 26; 02 818 20 19
E-mail: nkm_prosveta@prosveta.bg

 
 
 

Заявка за 1.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 1.клас - xls/pdf

Заявка за 2.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 2.клас - xls/pdf

Заявка за 3.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 3.клас - xls/pdf

Заявка за 4.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 4.клас - xls/pdf

Заявка за 5.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 5.клас - xls/pdf

Заявка за 6.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 6.клас - xls/pdf

Заявка за 7.клас - xls/pdf

Допълнителна заявка за 7.клас - xls/pdf